Библията е колекция от свещени текстове, които се считат от християните за вдъхновеното Божие слово. Състои се от две основни части, Стария завет (the Old Testament) и Новия завет (the New Testament), и съдържа общо 66 книги. Старият завет е написан на иврит, докато Новият завет е написан на гръцки.

Старият завет се състои от 39 книги и е разделен на четири основни части: Законът (the Law), Историческите книги (the Historical Books), Книгите на мъдростта (the Wisdom Books) и Пророците (the Prophets). Законът съдържа първите пет книги от Библията, които също са известни като Петокнижието или Тората. Тези книги описват сътворението на света, ранната история на човечеството и законите, които Бог е дал на израилтяните чрез Мойсей. Историческите книги описват историята на Израел от времето на Исус Навиев до вавилонското изгнание. Книгите на мъдростта съдържат поезия, поговорки и философски размисли за смисъла на живота. Пророците съдържат писанията на пророците, които са били призовани от Бог да говорят на израилтяните за тяхното непокорство и последствията от техните действия.

Новият завет се състои от 27 книги и е разделен на четири основни части: Евангелията (the Gospels), Деянията на апостолите (the Acts of the Apostles), Посланията (the Epistles) и Книгата на Откровението (the Book of Revelation). Евангелията разказват историята за живота, смъртта и възкресението на Исус Христос и са написани от Матей, Марк, Лука и Йоан. Деянията на апостолите описват разпространението на християнството в годините след смъртта и възкресението на Исус. Посланията съдържат писма, написани от ранни християнски лидери до различни общности от вярващи, предоставящи насоки и инструкции как да живеем християнски живот. Книгата Откровение е силно символична и апокалиптична книга, която описва края на света и крайния триумф на Бог.

Библията се счита за централен текст за християните и се използва като ръководство за вяра и практика. Чете се в църквите, изучава се в семинариите и се използва като основа за теологични размисли. Много християни вярват, че Библията е авторитетното слово на Бог и че тя предоставя основа за разбиране на природата на Бог, целта на живота и смисъла на човешкото съществуване.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК