БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ С РЪСТ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Банките в България завършват 2021-та година с печалба от 1 415.04 млн. лева – или с 601.28 млн. лева (73.81%) повече в сравнение с резултата отчетен за 2020 г. Банковата система е стабилна и ликвидна и печалбата й рязко нараства, а необслужваните кредити намаляват.

Това показват последните данни на БНБ, които обобщават резултатите на банковия сектор за миналата година.

При тази печалба и отчетения ръст на собствения капитал на банковия сектор от над 1 250 млн. лева, показателите възвращаемост на капитала и възвращаемост на активите са съответно 8.52% и 1.05 процента. Година по-рано те са били 5.31% за възвращаемост на собствения капитал и 0.66% за възвращаемост на активите.

Положителни са показателите и за ликвидността, която остава на високи равнища. Според БНБ отношението на ликвидно покритие в края на декември 2021 г. е 274.1 процента. И макар това съотношение да е паднало в сравнение със септември 2021-ва, когато е било 281.9%, то е по-високо от нивото – 268.7%, отчетено през декември 2020 година. Също така в края на декември 2021 г. ликвидният буфер е 41.5 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 15.1 млрд. лв. (при съответно 36.3 млрд. лв. и 12.9 млрд. лв. в края на септември 2021 г. и 36.2 млрд. лева буфер и 13 млрд. лева изходящи потоци в края на 2020 г.).

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 2.2 млрд. лв. (3.0%) до 75.9 млрд. лв. Увеличават се кредитите за нефинансови предприятия (това са фирмите) (с 1.2 млрд. лв., 3.0%), за домакинства (с 870 млн. лв., 3.0%), както и тези за други финансови предприятия (със 72 млн. лв., 1.4%) и за сектор държавно управление (със 71 млн. лв., 7.9%)”, пише БНБ в информацията си за 2021 г.. Докато в отчета за 2020 г. данните са следните: “Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства за периода с 1.8% (1.2 млрд. лв.) до 69.5 млрд. лв. Наблюдава се увеличение при кредитите за нефинансови предприятия – с 2.8% (1.0 млрд. лв.), и за домакинства – с 1.5% (392 млн. лв.)

Ако направим сравнение с края на 2020 г. ще видим, че за една година има спад на брутните необслужвани кредити със 742 млн. лева ( близо 13%) и на дела им в общия размер на общата сума на предоставените кредити и аванси от 7.45% през 2020 г., на 6.03% в края на 2021 г. Тези тенденции сами по себе си са прекрасни и говорят за добро управление на риска. Но безпокойство оставя фактът, че темпът, с който намаляват необслужваните кредити – 13% годишно, е в пъти по-малък от темпа, с който спадат – с 32.71%, разходите за обезценка, с които се покрива риска от непогасяване на отпуснатите кредити. Тази ножица би трябвало да е доста по-малка най-вече поради факта, че независимо от спада на нивото на необслужваните кредити спрямо общия размер на предоставените заеми, по този негативен показател, според Европейския банков орган (ЕБО), България е на едно от първите места в ЕС. Когато излязат данните на ЕБО за 2021 г. може да се окаже, че ако не в първата тройка, то със сигурност ще сме в първата петица.

Няма съмнение, че страната ни има структурен проблем с необслужваните кредити, най-вече с тези на бизнеса, и поради това всяко едно бързо свиване на разходите за обезценка винаги е обезпокоително.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК