БЛАЖЕ ТРЕНЕСКИ ПРОДЪЛЖАВА ДЕЛОТО НА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ

Блаже Тренески е един от най-известните детски писатели в РС Македония, чиито стихосбирки са преведени на английски език. Емоционално обръщение направи Владо Тренески, който фактически е издател на събраните от неговия баща Блаже песни.

„Баща ми беше идеалист. Чрез тази книга той живее. Баща ми, който беше лекар, в свободното си време ходеше много по селата, с един малък касетофон и молеше възрастните хора да му изпеят по една песен. Той беше вдъхновен от баба Илинка, която почина на 109 години и помнеше Илинденското въстание, Балканските и двете световни войни. Тя беше с изключително остър ум, истинско съкровище. От нея са записани най-много песни. Има и записи как тя разказва за Балканската война, в които тя казва за българската армия – нашата войска. Тези записи тепърва ще станат публично достояние. Тя беше българка отвсякъде“, сподели Владо Тренески. Той е цифровизирал голяма част от песните.

„Желанието на баща ми беше да бъде публикуван в София на книжовен български език. Той нямаше тази възможност. В Македония не можеше да публикуваш нищо на друга книжовна норма, освен македонската скопската“, подчертава македонския българин.

„Създаването на македонския език е последната най-глупава реформа на българския език. След Втората световна война премахването на ятовата гласна и носовките, това е една брадва ударена по средата на българското тяло. Това е замислено, за да ни разделят като племе. Тази глупава и греховна реформа на българския език ни доведе до тук да спорим за това какви сме. Ние сме българи от Охрид до Черно море и от Дунав до Бяло море!“.

Владо Тренески изрази специална благодарност на Фонд „Култура“ и Андрей Ковачев, които са подкрепили издаването на книгата, която е и интерактивна.

„Сега, ние, македонските българи очакваме от българската държава една дипломатическа офанзива и дано да има резултат. Ние сме упорити, оптимисти до край!“, заяви Владо Тренески, коментирайки актуалната ситуация в българо-македонските отношения.