БЪЛГАРИЯ

ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА

Търновската конституция е първата конституция на съвременна България и е приета на 16 април 1879 година в град Велико Търново. Конституцията е изготвена след Освобождението на България от османското иго и установява основите на конституционното устройство на страната. Тя определя границите на властта на княза, Народното събрание и съдебната система.

Според Търновската конституция, князът е носител на изпълнителната власт и има право да прави законови укази, но не и да изменя конституцията. Князът също така има право да назначава и разпуска министрите.

Народното събрание e определено за законодателният орган и е избрано с право на глас от всички мъже на навършени 21 години. Събранието има право да приема, изменя и отменя закони.

Съдебната система включва общински и царски съдилища, Висшия касационен съд и Държавния съд. Съдилищата имат независимост при вземане на решенията си.

Търновската конституция е важна крачка в посока на установяване на демократичните принципи в България. Въпреки това, тя е ограничена от княжеската власт.

Денят на конституцията в България е официален празник, който се чества на 16 април. Този ден е посветен на приемането на Търновската конституция. Празник е на юристите и конституционалистите и на всички, които съблюдават Закона. На Деня на конституцията в България се организират различни събития и празненства, като официалните церемонии обикновено се провеждат в столицата София и други градове по цялата страна. В рамките на тези събития се провеждат тържествени паради, концерти, театрални постановки и други културни мероприятия.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК