ЗАПОВЕД ЗА ВЛИЗАНЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ 29.07.2021

Българските граждани, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, гражданите на ЕС и ЕИП, пристигащи от държава, попадаща в червената зона (Каквато е Обединеното Кралство), се допускат в страната при представяне на валиден цифров COVID-сертификат на ЕС за ваксинация и на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в България PCR тест, удостоверен чрез валиден цифров COVID-сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни.

Граждани на ЕС и на ЕИП, които пристигат от държава-членка на ЕС, ЕИП или пристигащи от държава в червената зона, които не представят валиден цифров COVID-сертификат на ЕС за ваксинация се допускат на територията на страната при представяне на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест, удостоверен чрез валиден цифров COVID-сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни, и се поставят под 10-дневна карантина.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, които не представят валиден цифров COVID-сертификат на ЕС за ваксинация или аналогичен документ, съдържащ същите данни и отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест, се допускат в страната и се поставят под 10-дневна карантина.

Със същата заповед се допуска влизането в страната, без да е необходимо да представят документи за COVID-19, на деца до 12-годишна възраст, независимо от зоната, в която попада държавата от която пристигат.