ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СРЕЩАТА НА Г-20 В РИМ

„Ние признаваме необходимостта от постигане на глобални нетни нулеви емисии на парникови газове или въглероден неутралност до или около средата на века“, се казва в документа.
Освен това държавите от Г-20 призовават за действия за ограничаване на нарастването на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий. „Ние признаваме, че въздействието на изменението на климата при 1,5 градуса по Целзий е много по-ниско, отколкото при 2 градуса. Поддържането на [затоплянето] на 1,5 градуса ще изисква смислени и ефективни действия и ангажираност от всички страни“, уверяват участниците във форума.

ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Лидерите на страните от Г-20 ще се изправят пред глобалните предизвикателства, засягащи техните икономики, включително избягване на прекъсвания на веригата за доставки.„Ние оставаме бдителни за глобалните предизвикателства, които засягат нашите икономики, като прекъсвания на веригата за доставки. Ще работим заедно, за да идентифицираме и адресираме тези проблеми, докато нашите икономики се възстановяват и поддържат стабилността на световната икономика“, става ясно от документа.

Участниците във форум подчертават и решаващата роля на инвестициите в качествената инфраструктура за възстановяването от пандемичната криза.„Признаваме критичната роля на инвестициите в качествена инфраструктура по време на фазата на възстановяване. Ние осъзнаваме, че устойчивите, правилно финансирани, добре поддържани и оптимално управлявани системи са от съществено значение за запазване на инфраструктурните активи през целия им жизнен цикъл, минимизиране на загубите и прекъсванията, гарантиране на безопасни и сигурни доставки и висококачествени инфраструктурни услуги“, се казва в документа. В същото време се посочва, че страните от Г-20 ще продължат да развиват по-нататъшно сътрудничество между публични и частни инвеститори за мобилизиране на частен капитал.

ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА

Лидерите на Г-20 признават важността на публичните политики за създаване на отворена и справедлива цифрова икономика. „Разбираме важността на политиките, насочени към създаване на приобщаваща, отворена, справедлива цифрова икономика, която насърчава новите технологии, позволява на бизнеса и предприемачите да процъфтяват, и предоставящи защита на потребителите. В същото време подобна политика трябва да реши проблеми, свързани с поверителността [на личните данни], защитата на данните, интелектуалната собственост“, се подчертава в декларацията.

Страните отбелязват и необходимостта от подкрепа на дигитализацията на малките и средните предприятия, значението на развитието на цифровите умения и компютърната грамотност сред купувачите и производителите.