НАПУСКАЩИТЕ БЪЛГАРИЯ СА ОКОЛО ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ ЗАВЪРНАЛИТЕ СЕ

Когато се говори за българите в чужбина, в публичното пространство се споменават най-различни числа, които рядко почиват на официални данни.

Чуждите статистики например показват, че за последните 35 години постоянно пребиваващите в чужбина българи са около 1,5 милиона. Но първо – става въпрос само за хората, които са българи по националност. Потомците на българите, заселили се в чужбина сега, едва ли ще имат отметка “българин” в личните си документи, както не се водят българи и потомците на хора, емигрирали преди десетилетия. И второ – тези данни са само за ЕС. Резултатите от преброяванията в държави от други континенти рядко достигат до България. Затова някои политици си позволяват да говорят за 10, дори за 12 милиона българи по света, но няма кой да ги опровергае с достоверни данни.

Според НСИ например за същите тези 35 години – между 1984 и 2019 г., България е напусната от 1,95 млн. български граждани.

И според изчисленията излиза, че 52% от намалението на населението на страната през този период се дължи на отрицателния естествен прираст, а другите 48% – на нетната емиграция.

Нетна емиграция е броят на хората, който се получава, като от напускащите страната се изваждат тези, които се завръщат в нея. Според последния годишник на НСИ, който е за 2019 г., броят на напусналите България през тази година е бил 36 хил. души, а броят на завръщащите се – 17 хил. души. Т.е. нетната емиграция е била 19 хил. души.

Балансът между напуснали и завърнали се у нас българи през 2019 г. е два пъти по-голям в негативен план отколкото през 2012 г. Много бързо се увеличават хората, които напускат страната, обяви НСИ.

Националната статистика отчита положителна тенденция в броя на завърналите се. За статистиката информира лично премиерът Бойко Борисов във Facebook, но публикацията му отнесе остри критики. Той отговори на критиците, че работи за това страната ни да е по-добро място за живот.

“Това е реалистично, доколкото се гледат данните на НСИ, с някои условности как те отчитат заминалите в чужбина. За да бъде отчетен някой в НСИ, трябва изрично да заяви, че напуска страната. И премиерът, и критиците му са прави в случая. Премиерът е прав в това, че има нарастване на завърналите се в България. Но критиците му са прави, че има още по-голямо нарастване на напусналите страната”, заяви Калфин в студиото на “България сутрин”.
По думите му около 2 млн. наши сънародници живеят зад граница, но е много трудно да бъде определен точният брой. Започнаха да излизат висококвалифицирани кадри, сега излизат всякакви кадри, отбеляза той.

“Има много хора, които учат в чужбина и се връщат след ученето си, правят семейства в България и напускат трайно страната. Може да ги задържим, когато има добри условия за отглеждане на деца, добро образование и спокойствие на едно младо семейство, че може да работи и да не мисли за битовите неща”, обясни Ивайло Калфин.

Той е категоричен, че кохезионната политика и инфраструктурата няма да върнат сънародниците ни от чужбина. Дълго време се говореше, че като се построи Дунав мост 2 и видинският район ще се оживи – няма такова нещо. Там няма останали хора, няма и предприятия, в които да отидат инвеститори, защото не могат да намерят персонал.