ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Считаме, че гарантирането на правото на защита на личните данни е ключов ангажимент на The Bulgarian Times, поради което ще използваме и инвестираме всички необходими средства и усилия за обработка на вашите данни в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

I. КОИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ ?

Обикновено събираме вашата лична информация директно от вас, така че вие ​​решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например информацията, която получаваме от вас, е както следва:

1. Когато създавате акаунт в The Bulgarian Times, изпращате ни своя имейл адрес, собствено, бащино и фамилно име;

2. Освен това можем да събираме и впоследствие да обработваме определена информация за вашето поведение при сърфиране на нашия уебсайт или да използваме мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн изживяване и да създадем предложения, съобразени с вашия акаунт.

II. КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И ОСНОВАНИЯТА НА ОБРАБОТКАТА ?

  1. Предоставяне на The Bulgarian Times услуги във ваша полза – тази обща цел може да включва, според случая: създаване и управление на акаунт в платформата The Bulgarian Times; обработка на поръчки, включително приемане, валидиране, препращане и фактуриране на същите; разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки или други проблеми, свързани с поръчки, закупени стоки или услуги; връщане на продукти в съответствие със законовите разпоредби;
  2. Подобряване на нашите услуги – винаги бихме искали да ви предложим най-доброто онлайн пазаруване. За тази цел можем да използваме определена информация за вашето поведение на клиентите, да ви поканим да попълните анкети за удовлетвореност след попълване на поръчка или да я извършим директно или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.
  3. Маркетинг – бихме искали винаги да сте наясно с най-добрите оферти за продуктите / услугите, които ви интересуват. Във връзка с това можем да ви изпращаме всички видове съобщения по имейл канали (e-mail / SMS / mobile push / webpush и др.), които съдържат обща и тематична информация, информация за подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация за оферти и промоции, информация за продукти, добавени в „Акаунт / Моята кошница“ или „ Профили / Любими “, или ако се интересувате от закупуването им, и други бизнес комуникации, като проучване на пазара и проучвания на общественото мнение, и ние можем да предоставим персонализирани препоръки на уебсайта и мобилното приложение.
  4. Защита на нашите законни интереси – може да има случаи, в които използваме или предаваме информация, за да защитим нашите права и бизнес. Те могат да включват: мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата The Bulgarian Times срещу кибер атаки; мерки за предотвратяване и разкриване на опит за измама, включително предаване на информация на компетентните публични органи; мерки за управление на различни други рискове.
    Основната причина за тези видове обработка са нашите законни интереси за защита на нашия бизнес, като се предвижда, че ние гарантираме, че всички мерки, които предприемаме, осигуряват баланс между нашите интереси и вашите основни права и свободи.

III. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Като правило съхраняваме вашите лични данни, стига да имате спортен акаунт в The Bulgarian Times. Винаги можете да поискате от нас да изтрием определена информация или да затворим вашия акаунт и ние ще отговорим на това искане, като запазим определена информация, дори след като акаунтът бъде затворен, когато приложимото законодателство или законните интереси изискват това.

IV. НА КОГО ИЗПРАЩАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ?

В зависимост от случая, ние можем да предадем или да предоставим достъп до някои от вашите лични данни на следните категории получатели: компании от групата компании, към която The Bulgarian Times принадлежи; партньори в платформата на пазара The Bulgarian Times; доставчици на куриерски услуги; доставчици на платежни / банкови услуги; доставчици на услуги за маркетинг / телемаркетинг; доставчици на услуги за проучване на пазара; застрахователни компании; Доставчици на ИТ услуги; други компании, с които можем да разработим съвместни програми за предлагане на пазара на нашите стоки и услуги.
Ако сме задължени по закон или ако това е необходимо за защита на нашите законни интереси, ние също можем да разкрием определена лична информация на публичните органи.

Гарантираме, че достъпът до вашите данни от частни лица на трети страни се осъществява в съответствие със законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на сключени с тях договори.

V. КАК ЗАЩИТАВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни чрез прилагане на подходящи технически и организационни мерки в съответствие с индустриалните стандарти.

Ние съхраняваме вашите данни на защитени сървъри, използвайки най-новите алгоритми за криптиране и осигуряваме съхранението на резервни копия.