FUTURISMIT

ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2023

Трудно е да се предвиди точно как ще изглежда светът на технологиите през 2023 г., но има няколко ключови тенденции, които вероятно ще продължат да оформят индустрията през следващите няколко години.

I. ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE – AI)

Една от най-големите тенденции в технологиите през последните няколко години е нарастващото използване на изкуствен интелект (AI) и машинно обучение. Тези технологии вече са оказали огромно влияние върху широк спектър от индустрии и тази тенденция вероятно ще продължи, тъй като AI става все по-напреднал и по-широко възприет. Някои експерти прогнозират, че до 2023 г. AI ще може да изпълнява много задачи, които в момента се извършват от хора, включително работни места в обслужването на клиенти, производството и дори някои творчески области като писане и дизайн.

AI технологиите и по-конкретно OpenAI и GPT-3 алгоритъма за генериране на човешка реч, ChatGPT системата за разговорен изкуствен интелект и останалите езикови технологии като OpenAI DALL·E-2, които наподобяват доста впечатляващо човешка интелигентност. Тези технологии ще променят качествено начина на работа на търсещите машини.

OpenAI е научно-приложна компания, която се занимава с разработката на изкуствен интелект и машинно обучение. Нейният алгоритъм GPT-3 (Generative Pre-training Transformer 3) е способен да генерира текст, да превежда езици, да води разговор като с човек, да отговаря на въпроси, да генерира изображения, да създава графики и диаграми и да решава много други задачи, които наподобяват човешка интелигентност, на базата на обучение върху големи обеми текстове с човешко знание и реч.

GPT-3 алгоритъмът е обучен върху милиарди текстове от Интернет, на различни езици. Той знаем много добре цялата информация от Уикипедия, от научните списания, от медиите, от новинарските сайтове и много други източници. Технически, той представлява невронна мрежа с deep learning, със 175 милиарда параметъра и е способен да генерира текст, който е неразличим от написан от човек. Работи отлично на английски език и на добро ниво за български.

Ето някои акценти от публично достъпните OpenAI инструменти и технологии:

  • Conversational AI и ChatGPT предстои да станат масови. Това са технологии, с които можеш да провеждаш разговор с доста интелигентен чат-бот, включително на български език. Можете да го тествате тук: https://chat.openai.com. Отлично се справя с въпроси на научна, медицинска, историческа, технологична, политическа, спортна тематика, фактология – знае много и отговаря доста адекватно, с добре структурирана реч на чист човешки език (ако питаш на английски, отговоря на английски, ако питаш на български, отговоря на български, може да питаш и смесено и ще ти отговори смесено). Базата му е актуална до 2021 г. и не знае нищо за мачовете от FIFA World Cup 2022 например.
  • Очаквам в бъдеще търсачки като Google да въведат услугата “разговорен AI” (conversational AI): питаш въпрос, сякаш питаш своя учител, ментор или приятел с повече знания на дадена тема и получаваш отговор, сякаш от човек. Вместо да се ровиш по форумите от BG-Mamma, да търсиш по Уикипедия или в медицинските сайтове, можеш да питаш каквото те интересува с въпроси, примерно “Как се лекува висока температура на бебе?
  • Генериране на текст: даваш му няколко изречения и ти генерира текст
  • OpenAI вече се ползва масово за писане на текстове, статии и блогове. Ползва се, за да се информирате бързо на непозната тема, докато се подготвям за интервюта или пиша блог статии. Понякога бърка някоя дума на български или прави граматически грешки, но това се оправя лесно на ръка след това. Важно е, че вади есенцията по дадена тема и я разказва я няколко параграфа. Чрез насочващи допълнителни въпроси може да се събере много детайлно знание по дадена тема.
  • Обработка на текст: преразказ текст в по-кратка форма (text summarization), категоризация на текст (примерно дали се отнася за спорт, политика или здравеопазване)
  • Генериране на изображения (image generation) – може да си генерирате несъществуваща реалност – картинка по описание (ферари как се изкачва към планински връх), варианти на съществуваща картинка (Автоматично генериране на варианти на снимката на ферарито или според писмена инструкция), генериране на несъществуващи реалности пак по текстово описание с ключови думи с инструмента “DALL·E – 2“, достъпен през https://labs.openai.com.

II. ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА (IoT)

Друга тенденция, за която трябва да внимавате, е продължаващият растеж на Интернет на нещата (IoT). IoT се отнася до мрежата от устройства, които са свързани към интернет, включително всичко от интелигентни термостати и охранителни камери до носими устройства като смарт часовници и фитнес тракери. Тъй като все повече и повече устройства се свързват, количеството данни, които се генерират и споделят, ще продължи да се увеличава, което води до нови възможности както за бизнеса, така и за потребителите.

III. ВИРТУАЛНА (VR) И РАЗШИРЕНА РЕАЛНОСТ (AR)

Виртуалната и разширената реалност също вероятно ще станат по-важни през следващите години. Технологията за виртуална реалност (VR) позволява на потребителите да изпитат завладяваща, компютърно генерирана среда, докато добавената реалност (AR) наслагва цифрова информация върху реалния свят. И двете технологии вече са намерили редица приложения в области като игри, развлечения и образование и е вероятно да видим още повече приложения за VR и AR в бъдеще.

III. БЛОКЧЕЙН (BLOCKCHAIN)

Блокчейн технологията е друга област, която вероятно ще види значителен растеж през следващите години. Блокчейнът е децентрализирана цифрова книга, която се използва за записване на транзакции в мрежа от компютри. Технологията има потенциала да революционизира редица индустрии, като предоставя сигурен и прозрачен начин за записване и проверка на транзакции. Някои експерти прогнозират, че до 2023 г. блокчейн ще се използва широко в индустрии като финанси, управление на веригата за доставки и дори системи за гласуване.

IV. ДРОНОВЕ (DRONES)

Използването на дронове също се очаква да продължи да нараства през следващите години. Дроновете са безпилотни летателни апарати, които могат да бъдат управлявани дистанционно или програмирани да следват набор от предварително определени инструкции. Те имат редица приложения, включително доставка, селско стопанство, търсене и спасяване и дори военни операции. Тъй като технологията за дронове става все по-напреднала и по-широко възприета, можем да очакваме да видим все по-голям брой дронове в небето.

V. ОБЛАЧНИ ИЗИСЛЕНИЯ (CLOUD COMPUTING)

Друга тенденция в компютърните технологии е преминаването към облачни изчисления. Облачните изчисления се отнасят до предоставянето на компютърни услуги, включително съхранение, обработка и работа в мрежа, по интернет. Вместо да съхраняват данни и да изпълняват приложения на локален компютър или сървър, потребителите могат да имат достъп до тези ресурси дистанционно от облака. Това позволява на фирмите и физическите лица да бъдат по-гъвкави и мащабируеми, тъй като имат достъп до ресурсите, от които се нуждаят, без да се налага да инвестират в скъп хардуер.

Като цяло светът на технологиите вероятно ще продължи да се развива и променя бързо през следващите няколко години. Въпреки че е трудно да се предвиди точно какво крие бъдещето, ясно е, че тенденции като AI, IoT, VR и AR, блокчейн, дронове и изчисления в облак ще играят важна роля в оформянето на индустрията през 2023 г. и след това.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК