ITТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ

РАЗВИТИЕТО НА IoT, УМНИТЕ СГРАДИ И УМНИТЕ ГРАДОВЕ ДО 2030

Интернет на нещата (IoT) се отнася до нарастващата мрежа от физически устройства, които са свързани към интернет, което им позволява да изпращат и получават данни. Тези устройства, известни също като „умни устройства“, варират от ежедневни домакински артикули като термостати и уреди до промишлено оборудване и превозни средства. Способността на тези устройства да комуникират помежду си и със заобикалящата ги среда е довела до развитието на интелигентни сгради и интелигентни градове.

Интелигентните сгради са структури, които използват IoT технология, за да подобрят своята ефективност, комфорт и безопасност. Това може да бъде постигнато чрез използването на сензори, които наблюдават и контролират различни системи в сградата, като осветление, отопление и климатизация и сигурност. Например, интелигентна сграда може да използва сензори, за да открие кога стаята е заета и да регулира съответно осветлението и температурата, като пести енергия в процеса. Интелигентните сгради могат също да използват сензори за откриване на потенциални проблеми с поддръжката, преди да се превърнат в големи проблеми, намалявайки времето за престой и разходите.

Интелигентните градове, от друга страна, са градски райони, които използват IoT и други технологии, за да подобрят качеството на живот на своите жители. Това може да се постигне чрез използването на сензори и други устройства за наблюдение и управление на различни системи и услуги в рамките на града, като трафик, управление на отпадъците и обществена безопасност. Например, един интелигентен град може да използва сензори, за да наблюдава моделите на трафика и да коригира съответно сигналите за трафика, намалявайки задръстванията и подобрявайки трафика. Интелигентните градове могат също да използват сензори за наблюдение на качеството на въздуха и водата, помагайки за идентифициране и справяне с потенциални екологични проблеми.

Безжичните технологии за комуникация, както и интернет на нещата (IoT – Internet of Things) са развиващи се технологии, които позволяват на различни устройства и обекти да се свързват и обменят данни чрез интернет. Те са технологичното ядро на концепциите за умни сгради (smart buildings), за умни градове (smart cities) и умно производство (smart manufacturing), както и стремежът към все по-голяма енергийна ефективност.

Очаква се до 2030 г. да продължи практическото внедряване на технологии за умни градове, умни сгради и умни производства. Технологиите вече са налични, има ги и фирмите-доставчици, и хардуерът, и софтуерните компоненти, но внедряването им в практиката изостава. Покрай цената на енергоносителите ще станем свидетели на бум в енергийната ефективност на сградите и в изграждането на малки инсталации за производство и съхранение на зелена енергия, включително и в България.

Ползите от IoT и интелигентните сгради и градове са многобройни. Използвайки сензори и други устройства за наблюдение и контрол на различни системи и услуги, тези технологии могат да подобрят ефективността, да намалят разходите и да подобрят качеството на живот на своите потребители. Въпреки това, както при всяка нова технология, има потенциални опасения относно поверителността и сигурността. Важно е хората и организациите внимателно да обмислят тези проблеми, когато внедряват IoT и интелигентни технологии.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК