СРОКЪТ НА ЛИЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ УДЪЛЖАВА СЪС 6 МЕСЕЦА

Срокът на валидност на личните карти и шофьорските книжки се удължава с шест месеца. Ако документът например изтича на 13 март, срокът се удължава до 13 септември. Удължаването важи само на територията на страната. Това каза Светлана Ценева, директор на Дирекция “Български документи за самоличност”, на брифинг в Министерски съвет, на който бяха представени промените, свързани с административни услуги за граждани и приети с влизането в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, предаде МВР.

Услугата за издаване на лични документи няма да преустанови работа, така че по желание на гражданите ще могат да се издават нови лични документи и преди изтичането на този шестмесечен срок, уточни тя. Има рязък спад в заявленията за издаване на нови документи в последната седмица, което означава че режимът се спазва от гражданите, допълни Ценева.

Със закона се удължава автоматично този срок на валидност на документа, така че всеки орган е запознат с това, каза още директорът на Дирекция “Български документи за самоличност”.

Директорът на Дирекция “Миграция” старши комисар Николай Николов съобщи, че с шест месеца се удължава срокът на документи на постоянно и дългосрочно пребиваващи у нас чужденци, както и срокът на документите на граждани на Европейския съюз и членовете на техни семейства. Предвидена е възможност и спрямо чужденците, които пребивават в България продължително. Това са хората, които са с разрешение от 1 година за пребиваване в страната. За тези, чийто срок изтича в периода на извънредното положение, да подадат документи до 14 дни след изтичане на срока на извънредното положение, като този период няма да се брои за прекъсване и няма да се с отчита за нарушение на Закона за чужденците в Република България. Същото важи и за чужденците, които не се намират в момента на територията на страната и обвързани от възможността да се приберат до изтичане на разрешения срок. За тях е предвидена възможност да направят това до 14 дни след изтичане на извънредното положение, уточни той.

Миграционната обстановка е спокойна и не се наблюдава увеличаване на незаконно пребиваващи чужденци, които са успели да навлязат на нашата територия. От началото на година броят на такива хора е около 200, а страната ни е успяла да върне 125 от тях в страните им на произход. Спрямо всеки новопостъпил в домовете се въвежда карантинен период, през който той няма достъп до външни лица, включително адвокати, представители на неправителствени организации. През този период той се отделя и от настанените досега чужденци. Храната, която им се доставя, е в помещенията, където са настанени. Извършва се непрекъснат медицински контрол. След изтичане на карантиннния период, лицето може да бъде преместено при останалите и всичко продължава да върви по общия ред. След което, ако подаде молба за международна закрила, може да бъде предаден на Агенция за бежанците. По отношение на принудителното връщане, сме ограничили съпровода на чужденците, които се извеждат принудително от страната, защото не желаем да поставяме в риск здравето на колегите, заяви директорът на Дирекция “Миграция”.

Чуждестранните туристи, които трябва да напуснат страната, ако са възпрепятствани могат да се обърнат към звено “Миграция”, за да им бъде удължен 3-месечният срок, в който имат право да бъдат в България, съобщи още старши комисар Николов.

Сроковете на разрешенията за търговия с оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия, както и тяхното придобиване, съхранение и употребата им, които изтичат по време на закона, се удължават с два месеца от отмяната на извънредното положение, съобщи Дамян Димов, инспектор в Сектор “Контрол на общоопасните средства” в Главна дирекция “Национална полиция”.