БЪЛГАРИ В UKБЪЛГАРСКА ДИАСПОРАИМИГРАЦИОННИ

ВИЗИТЕ ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ПРЕЗ 2024

Промените във визовата система на страната от април 2024 г. правят почти невъзможно Британски фирми да наемат работници от чужбина, след като броят на трайно напусналите пазара на труда местни хора достигна рекордните 3 млн. души. Над 80 000 британски фирмите са кандидатствали за лиценз за наемане на работници от чужбина, но независимо от това те не намират кандидати, които да отговарят на финансовите и другите изисквания и на практика имат лиценз да наемат визови работници, но не наемат такива. Същевременно стотици хиляди британски граждани напускат работа поради трайно заболяване или някаква друга пречка да се трудят и Икономически неактивното население на Обединеното кралство се е увеличило с около 900 000 души като новопостъпващите на работа, родени извън Обединеното кралство, са повече от кореняците за пръв път в историята. Опитите на британските власти да принудят бизнеса да наема англичани, а не чужденци не дадоха резултат. Свободните работни места са около 1 000 000. В същото време около 6 милиона британски граждани и резиденти (временно и трайно уседнали) получават помощи за безработица или ниски доходи, известни като Универсален кредит ( Universal Credit).

От април 2024 издаването на трудови визи става много по-трудно. Голямата промяна е свързана с увеличаване на необходимата заплата, която чужденците трябва да имат в трудовата си оферта за Обединеното кралство, за да им бъде дадена трудова виза. Сега тя е £26 220 годишно, а ще стане £38 700. Това означава, че някои търсени работници като строители, градинари или готвачи например няма да могат да дойдат, защото в техните сектори не се плаща толкова. Освен това се изисква полагане на езиков изпит с ниво B1 за тези визови работници, които ако отговорят на тези условия могат да работят 2 г. в UK с тези т.нар. визи за квалифициран труд (Skilled worker visa). Остават визите за неквалифициран труд (Seasonal worker visa), за които не се изисква езиков изпит и доход, но те са до 6м. и са в секторите с непривлекателен и ниско заплатен труд като селско стопанство, животновъдство, хранително-вкусова промишленост. За запитване за такива визи и оферти за работа се обърнете към IBC Bulgaria като лицензиран от британското правителство трудов посредник.

Има промяна и в дохода за даване на семейни визи (Family Visa) като вече изискваната заплата е £29 000, а от 2025г. става £38 700. При тях също има изискване за полагане на езиков изпит с ниво А1. Следователно по финансовия критерии българите, които работят като чистачи или куриери, няма да могат да доведат съпрузите си да живеят при тях в Обединеното кралство, защото доходите им са под необходимите за издавана не семейна виза. А от такава се нуждаят дори половинките на хората, които имат статут на уседналост в Обединеното кралство, но са се оженили за тях след Brexit (31.12.2020 г.). Изискването за доход важи и за британските граждани (по рождение или чрез натурализация). Самата семейна виза също е много скъпа: £1846, но се плаща и такса за присъединяване към британското здравеопазване, която е £1035 на година, а семейната виза е 2г. и 9м. Сами си правете изчисленията…

Тези визови трудности буквално спират българите да идват в UK, a хиляди вече напускат страната заради влошените условия на живот. Има и редица други промени след Brexit, които вече се прилагат. Например при раждане в Обединеното кралство без статут на уседналост или виза за престой в страната каквито случай все още има вече се плащат £16 000 за раждането.

За сметка на това се увеличават пристигащите от Азия и Африка включително нелегални имигранти. Много нашенци са твърдо решени да напуснат страната и да се установят на по-добро място в Родината, някоя страна от ЕС или САЩ и Канада. Всеобщо е мнението, че кризата в Обединеното кралство е много сериозна и задълбочаваща се. И това не е само свързано с ниските доходи, високите разходи, а с нещо по-важно – българите както и другите европейци не се чувстват желани тук като нарастват случаите на дискриминация на етническа, расова, религиозна и полова основа от азиатското и африканско мнозинство в големите британски градове спрямо европейците включително и от държавни, общински и банкови служители с такъв произход. Българската общност в Обединеното кралство няма представителство в местната власт и няма абсолютно никакво представителство като цяло независимо, че наброява около 400 000 души. В този смисъл е абсолютно логично да се очаква значителното й намаляване в следващите години. Обединеното кралство просто не е това привлекателно място, което беше и перспективите са да се влошава.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК