ИСТОРИЯЛОНДОНФИЛОСОФИЯ

ЗА КАРЛ МАРКС – ГНЕВНИЯ ПРОРОК НА КОМУНИЗМА ☭ ✊✯

Photograph of Marx in 1875

Карл Маркс е роден на 5 май 1818 г. в семейство на немски евреи. По настояване на баща си , който е адвокат, след завършване на гимназията, през октомври 1835 г. Маркс заминава за университета в Бон, за да учи право. Заради влошения успех, баща му го прехвърля през есента на 1836 г. в университета Фридрих-Вилхелм в Берлин. Въпреки че учи право, той е очарован от философията. Бащата на Маркс умира през май 1838 г., което води до намаляване на семейните приходи. През 1841 г. Маркс завършва дисертационния си труд, „Разликата между натурфилософиите на Демокрит и Епикур“ и го представя за защита на университета в Йена, който му присъжда докторската степен. Той се премества в Кьолн през 1842 г. и става журналист. След като публикува статия, критикуваща руската монархия, император Николай Първи иска вестника да бъде забранен. Правителството на Прусия изпълнява молбата му през 1843 г. Седем години след годежа си, на 19 юни 1843 г. Маркс се жени за младата и красива баронеса от стар пруски род Жени фон Вестфален. Младото семейство се мести в Париж в края на октомври 1843 г., където Маркс се сприятелява с поета Хайнрих Хайне и Фридрих Енгелс. С последния го свързва дружба и съвместна работа до края на живота му.

В началото на февруари 1845 г. Маркс пристига в Брюксел, където идва и Енгелс. Двамата написват съвместната работа „Немската идеология“, в която правят критика на философията на Хегел.През пролетта на 1847 г. Карл Маркс и Фридрих Енгелс се присъединяват към международната организация „Съюз на справедливите“, по-късно преобразуван в „Съюз на комунистите“. По негово поръчение те съставят знаменитият „Манифест на комунистическата партия“, публикуван на 21 февруари 1848 г. в Лондон. След началото на февруарската буржоазно-демократична революция от 1848 г. Маркс се връща в Париж, а след мартенската революция пристига в Кьолн, където започва да издава вестник, превърнал се в орган на Съюза на комунистите. На 19 май 1849 година излиза последният брой на вестника, отпечатан в червено мастило.

Той е изгонен от властта в Париж, която го счита за политическа заплаха и със семейството си през август 1849 година търсят убежище в Лондон. В Лондон той остава до края на живота си. Седалището на „Съюза на комунистите” също се премества в Лондон. Живее в днешния квартал на забавленията Сохо (Soho) на Dean Street.

След създаването през 1864 година на Първия Интернационал, Карл Маркс е избран за член на Генералния му съвет. Предвид многократните провали на революциите и движенията на работниците, Маркс иска да разбере същността на капитализма и прекарва много време в читалнята на Британския музей, изучавайки основите на този строй.

През 1859 г. Маркс публикува „Принос към критиката на политическата икономия”. Цялото издание на книгата се продава в много кратък период от време.Това стимулира Маркс да продължи работата си по три големи тома, които ще се превърнат в основното дело на неговия живот – „Капиталът“ и „Теориите за принадената стойност“. Теориите на принадената стойност се считат за четвъртия том на „Капиталът”. През 1867 година излиза от печат първи том на знаменития му труд „Капиталът”. В този том Карл Маркс очертава концепцията си за принадената стойност и експлоатацията, която според него в крайна сметка ще доведе до падане на печалбата и рухването на индустриалния капитализъм. Втори и трети том на “Капиталът” остават само ръкописи, над които Маркс продължава да работи до края на живота си. И двата тома са публикувани от Енгелс след смъртта му. Пълното издание на Теориите за принадената стойност е публикувано, като четвърти том на „Капиталът” едва през 1963 г.

През последното десетилетие на живота му, той постоянно боледува и не може да работи над трудовете си. Това става причина да предаде на Енгелс свои записки с идеи , които по-късно са издадени от Фридрих Енгелс в неговата творба „За Произхода на семейството, частната собственост и държавата“. След смъртта на съпругата си Жени през декември 1881 г. здравето му рязко се влошава и той умира в Лондон на 14 март 1883 г.

На паметната плоча на гроба му в лондонския квартал Камдън (Camden) са издълбани думите:

Пролетарии от всички страни, съединявайте се! (Workers of all lands, unite!)

Идеите на Маркс го надживяват, като преобръщат основите на световния ред и трасират пътя за социалистическата революция. Те стават главна движеща сила в световната история през 20 век. Създаденият от него „комунистически призрак” ще прекрачи границите на Европа и ще се разпростре, за ужас на капитала, из целия свят. Книгите му стават идеологическата платформа на комунистическите партии, а неговото име се превръща в светиня и знаме в борбата на унизените и угнетените за равенство, братство и свобода.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК