БЪЛГАРИ В UKЕВРОПА

ПОСЛЕДСТВИЯТА НА BREXIT ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Обединеното кралство гласува да напусне ЕС на референдум, проведен на 23 юни 2016 г., и официално напусна ЕС на 31 януари 2020 г. Процесът на оттегляне от ЕС имаше значителни последици за Обединеното кралство и ЕС.

Една от основните последици от Brexit е икономическата. Обединеното кралство е една от най-големите икономики в света и оттеглянето му от ЕС оказа влияние върху търговията и инвестициите. ЕС е най-големият търговски партньор на Обединеното кралство, а Обединеното кралство е вторият по големина търговски партньор на ЕС. Процесът на оттегляне от ЕС предизвика несигурност за бизнеса и трудности при износа и вноса на стоки.

Друга последица от Brexit е въздействието върху отношенията на Обединеното кралство с други страни. Обединеното кралство традиционно е силен защитник на свободната търговия и оттеглянето му от ЕС повдигна въпроси относно ангажимента му към този принцип. Обединеното кралство също трябваше да предоговори своите търговски споразумения със страни извън ЕС и този процес беше сложен и отнема много време.

Процесът на оттегляне от ЕС също имаше последици за политическия пейзаж на Обединеното кралство. Гласуването за напускане на ЕС беше силно оспорвано и резултатът предизвика разногласия. Процесът на договаряне на условията за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС беше противоречив, а въпросът за Брекзит беше основен фактор в политическите дебати в Обединеното кралство.

Ето и списък с основните последици:

1. Икономически последици: Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС оказа влияние върху търговията и инвестициите и много фирми съобщават за трудности при износа и вноса на стоки.

2. Въздействие върху отношенията на Обединеното кралство с други държави: Обединеното кралство трябваше да предоговори своите търговски споразумения със страни извън ЕС и този процес беше сложен и отнема много време.

3. Политически последици: Гласуването за напускане на ЕС предизвика разногласия, а процесът на договаряне на условията за оттегляне на Обединеното кралство беше противоречив.

4. Въздействие върху позицията на Обединеното кралство в света: Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС повдигна въпроси относно неговия ангажимент за свободна търговия и ролята му в международните дела.

5. Последици за ЕС: Обединеното кралство е вторият по големина търговски партньор на ЕС и оттеглянето му оказа влияние върху икономиката на ЕС.

6. Въздействие върху мирния процес в Северна Ирландия: Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС породи опасения относно въздействието върху мирния процес в Северна Ирландия.

7. Последици за гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС: Гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС, трябваше да кандидатстват за статут на пребиваващ в страните, в които живеят.

8. Въздействие върху членството на Обединеното кралство в международни организации: Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС повдигна въпроси относно членството му в международни организации като Световната търговска организация.

9. Последици за имиграционната политика на Обединеното кралство: Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС позволи на Обединеното кралство да поеме контрол върху собствената си имиграционна политика, но също така повдигна загриженост относно правата на гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство. Същевременно след Brexit Обединеното Кралство изпита наи-голямото нахлуване на нелегални имигранти от Азия и Африка в историята си като 2022 беше рекордна.

10. Последици за екологичните политики на Обединеното кралство: Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС породи опасения относно въздействието върху екологичните политики и разпоредби на Обединеното кралство.

11. Последици за участието на Обединеното кралство в програмите на ЕС за научноизследователска и развойна дейност: Обединеното кралство беше основен участник в програмите за научноизследователска и развойна дейност на ЕС и оттеглянето му от ЕС породи опасения относно способността му да продължи да участва в тези програми.

12. Въздействие върху програмите за културен обмен на Обединеното кралство: Обединеното кралство има дълга история на културен обмен с други страни чрез членството си в ЕС и оттеглянето му от ЕС повдигна въпроси относно бъдещето на тези програми за обмен.

13. Последици за сътрудничеството на Обединеното кралство в областта на сигурността с ЕС: Обединеното кралство беше ключов член в усилията на ЕС за сътрудничество в областта на сигурността и оттеглянето му от ЕС породи опасения относно въздействието върху способността на Обединеното кралство да си сътрудничи с ЕС по въпросите на сигурността.

14. Въздействие върху членството на Обединеното кралство в Европейския съд: Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС прекрати членството му в Европейския съд, което оказа значително въздействие върху правната система на Обединеното кралство.

15. Последици за достъпа на Обединеното кралство до базите данни на ЕС: Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ограничи достъпа му до базите данни на ЕС, което се отрази върху способността на Обединеното кралство да получава достъп до информация и данни за изследователски и други цели.

Като цяло последиците от Brexit са значителни и широкообхватни. Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС имаше икономически, политически и дипломатически последици и оказа влияние върху отношенията на Обединеното кралство с други страни и позицията му в света.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК