BG LIFE В UKБЪЛГАРИ В UKБЪЛГАРИЯ

VISITOR VISA В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКАТА ВИЗА

За да посетите Обединеното Кралство, ако НЕ СТЕ ЕВРОПЕЙСКИ (БЪЛГАРСКИ) ГРАЖДАНИН може да кандидатствате за Visitor Visa (Посетителска Виза). С нея можете да посетите Обединеното кралство като стандартен посетител за туризъм, бизнес, обучение (курсове до 6 месеца) и други разрешени дейности без право да работите и ползвате социалната система на Обединеното Кралство.

Обикновено можете да останете в Обединеното кралство до 6 месеца. Възможно е да можете да кандидатствате за по-дълъг престой при определени обстоятелства, например за да получите медицинско лечение.

II. РАЗРЕШЕНИ ЦЕЛИ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПОСЕТИТЕЛСКА ВИЗА

 • за туризъм, например на почивка или ваканция
 • да видите вашето семейство или приятели
 • да станете доброволец до 30 дни с регистрирана благотворителна организация
 • за преминаване през Обединеното кралство към друга държава („транзит“)
 • за определени бизнес дейности, например посещение на среща или интервю
 • за участие в училищна програма за обмен
 • да направите развлекателен обучителен курс до 30 дни, например курс по танци
 • да учат, да се явят на стаж или да се явят на изпит
 • като академик, старши лекар или зъболекар
 • по медицински причини

Визата не Ви позволява:

 • Да извършвате платена или неплатена работа за компания от Обединеното кралство или като самостоятелно заето лице
 • Да Правите иск за публични средства (социални помощи)
 • Да живеете в Обединеното кралство за дълги периоди от време чрез чести или последователни посещения (до 6м. в рамките на 12 м.)
 • Да сключвате брак или регистрирате гражданско партньорство. За тази цел ще трябва да кандидатствате за виза за посещение за брак (marriage visa).

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ

 • Трябва да имате паспорт или документ за пътуване, за да влезете в Обединеното кралство, който трябва да важи за целия ви престой.
 • Да напуснете Обединеното кралство в края на посещението си
 • Да сте в състояние да издържате себе си и хората на издръжка по време на пътуването си (или имате финансиране от някой друг, който да ви издържа)
 • Да сте в състояние да платите за вашето връщане или по-нататъшното пътуване (или да имате финансиране от някой друг, за да платите за пътуването)
 • Да НЕ живеете в Обединеното кралство за продължителни периоди чрез чести или последователни посещения или да направите Обединеното кралство ваш основен дом
 • Може да се наложи да отговаряте на допълнителни изисквания за допустимост, ако посещавате Обединеното кралство за да учите, да се явявате на стаж или да се явявате на изпит или по медицински причини

IV. ДЪЛГОСРОЧНА СТАНДАРТНА ВИЗА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ (LONG-TERM STANDARD VISITOR VISA)

Можете да изберете да кандидатствате за дългосрочна стандартна посетителска виза, ако посещавате Обединеното кралство редовно и не бихте искали всяка година да кандидатствате отново и отново. Тази виза е с продължителност 2, 5 или 10 години. като можете да останете максимум 6 месеца при всяко посещение.

Ако сте на възраст под 18 години, когато кандидатствате, вашата дългосрочна стандартна посетителска виза ще бъде валидна само до 6 месеца, след като навършите 18 години. Не можете да получите възстановяване на таксата.

Може да ви бъде дадена по-кратка виза от поисканата, ако UKVI смятат, че не отговаряте на изискванията за допустимост за срока на визата, за която сте кандидатствали.

Няма да получите възстановяване на таксата за кандидатстване, ако получите по-кратка виза или ако молбата ви бъде отказана.

Вашата виза може да бъде анулирана, ако историята на пътуванията ви показва, че многократно сте били в Обединеното кралство за продължителни периоди.

Срока за одобряване/отказ за визата е 6-8 седмици

V. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОСЕТИТЕЛСКА ВИЗА

Ако се нуждаете от стандартна посетителска виза, трябва да кандидатствате онлайн, преди да пътувате до Обединеното кралство и да отидете на среща в център за кандидатстване за визи за да Ви се снемат биометрични данни.

Визови такси и срокове

Ако визата ви е за повече от 6м. не може да стоите повече от 6 м. в рамките на една година в Обединеното Кралство.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК