ФИЛОСОФИЯ

ITTRANSHUMANISMКУЛТУРАНАУКАРЕЛИГИЯФИЛОСОФИЯ

ДОБРО ИЛИ ЗЛО Е ДВИЖЕНИЕТО ТРАНСХУМАНИЗЪМ

Трансхуманизмът (Transhumanism) е движение, което се стреми да използва технологията, за да

Прочети повече