BG LIFE В UKБЪЛГАРИ В UK

FAMILY VISA В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Не може да се присъедините към статута на вашия приятел/ка (не може да докажете, че сте съжителствали през последните две години на законово основание), но искате да живеете заедно в Обединеното Кралство. Остава Ви визовата пътека за постигането на тази цел. Ето реда за издаване с линк към заявлението (апликацията) за кандидатстване.

I. MARRIAGE VISITOR VISA

За сключване на брак (marriage) в Обединеното кралство е необходимо лицето без статут да си извади първо Marriage Visa ако брака ще се сключва в Обединеното Кралство. Затова този вариант не е добър. По-добре е брака да се сключи в България, защото отпада необходимост да се вади виза за сключване на брак.

Все пак нека опишем процедурата и условията на Marriage visitor visa – та – дава право на 6 месечен престой в Обединеното Кралство за сключване на брака, но имайте предвид, че при попълването на апликацията, трябва да дадете дата на която ще се сключва брака. Датата получавате от т.нар. registry office. Освен това е необходимо да се докажат общи доходи от минимум £18 600 със съответните документи за източника им (за работник: P60, Pay slips; за самонает: SA 302), а не просто да ги имате по банковите си сметки общо или по отделно.

Сроковете за отговор на тази виза са до 8 седмици

Държавна такса: £100

II. FAMILY VISA AS A PARTNER OR SPOUSE

След сключване на брака на лицето без статут му е необходима т.нар. Семейна виза (Family Visa аs a partner or spouse) като съпруг или партньор, с която да влезе и пребивава в Обединеното Кралства с право да работи и наема жилище и след изтичане на две годишно съжителстване вече да получи право да се присъедини към статута на съпруга/ата си. За да получите тази виза е необходимо:

1. Съпруга без статут да получи езиков сертификат с ниво A1, издаден от лицензиран от Home office езиков център:

Учебните материали за изпита са на сайтовете на гореизброените лицензирани организации, като самия изпит се полага на място в София (Fulbright center) като се запазва дата отново през избрания от Вас сайт за подготовка като таксата е £150

2. Необходимо е при правене на заявлението (апликацията) да качите доказателство, че вашия общ доход (combined income) е над £38 700 от април 2024 (до тогава е 18 600£) за последната цяла данъчна година към момента на попълването с P60 (за наети – employee) или данъчната Ви декларация (за самонаети – self-employed).

3. Да се качи и договор за наем (или акт за собственост) в Обединеното кралство на името на спонсора – съпруга/ата със статут на уседналост или британски гражданин.

4. Като последна част от апликацията се заявява и час за сваляне на биометрични данни във визовия център в София (в х-л Хилтън срещу НДК).

Държавната такса е £1550, а след одобрението Ви за виза се плащат и осигуровки за двугодишен период в размер на £1450.

Сроковете за отговор на тази виза са до 12 седмици.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК