Селското стопанство е сектор, който винаги е бил в челните редици на приемането на нови технологии за повишаване на ефективността и производителността. През последните години използването на технологии в селското стопанство се увеличи значително, като се разработва широка гама от инструменти и системи, които да помогнат на фермерите и агробизнеса да рационализират операциите си и да вземат информирани решения.

Едно от най-значимите технологични разработки в селското стопанство е използването на прецизно земеделие. Това включва използването на GPS, сензори и други технологии за събиране на данни за почвата, времето и други фактори, които могат да повлияят на растежа на културите. След това тези данни се използват за създаване на персонализирани планове за всяко поле, което позволява на фермерите да оптимизират напояването, торенето и други критични фактори.

Друга област, в която технологията се използва в селското стопанство, е разработването на автономни системи. Тези системи, които могат да включват дронове, роботи и други усъвършенствани машини, са в състояние да изпълняват задачи като засаждане, поливане и дори прибиране на реколтата без необходимост от човешка намеса. Това не само повишава ефективността, но също така помага за намаляване на разходите за труд и подобряване на безопасността във фермата.

Друг технологичен напредък в селското стопанство е използването на интелигентни оранжерии. Тези оранжерии са оборудвани със сензори, автоматизирани системи за напояване и други технологии, които помагат за оптимизиране на средата за отглеждане на културите. Това може да доведе до по-високи добиви и по-качествена продукция.

В допълнение към тези разработки има и редица цифрови инструменти и платформи, които се разработват, за да помогнат на фермерите и агробизнеса да управляват по-ефективно своите операции. Например, вече има софтуерни системи, които позволяват на фермерите да проследяват инвентара си, да планират доставките и дори да продават продукцията си онлайн.

Очаква се технологиите в земеделието и в селското стопанство през 2023 година да продължат да се развиват и внедряват в практиката. Много райони по света и производители все още работят по стария модел (с ръчен труд и без съвременни технологии), но ще бъдат принудени икономически да преминат през технологична модернизация.

Вече пръскането на посевите с дрон става стандарт дори в България. Интелигентното наблюдение на посевите, интелигентното наторяване и борбата с вредителите се извършва с технологии и съвременни технологични инструменти. Вече дори в България се използват автономни трактори, комбайни и друга интелигентна селскостопанска техника.

Очаква се внедряването на технологии за прецизно земеделие, интелигентно животновъдство и умно фермерство да продължи и през 2023 г. Адаптирането на технологии е по-силно при растениевъдството (особено при масовите посеви като пшеница и царевица) и по-слабо при животновъдството, но технологиите напредват и земеделската индустрия се модернизира. Процесът на дигитализация в земеделието е задвижван от сериозен икономически интерес: да се вдигне ефективността на фермерите и да се замести с машини и технологии все по-трудната за намиране работна ръка. Затова през идните десетилетия ще станем свидетели на бавна, но устойчива и необратима дигитална трансформация в земеделската индустрия.

Като цяло е ясно, че технологиите играят все по-важна роля в селскостопанската индустрия. От прецизно земеделие и автономни системи до интелигентни оранжерии и цифрови инструменти, тези технологии помагат на фермерите и агробизнеса да увеличат ефективността, производителността и рентабилността. Тъй като технологиите продължават да се развиват, вероятно ще станем свидетели на още по-вълнуващи развития в селскостопанския сектор през следващите години.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК