БЪЛГАРИЯИКОНОМИКАТЪРГОВИЯ

ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Стокообменът между България и Великобритания се увеличава. Търговското ни салдо е положително. България е изнесла стоки за около 1,4 млрд. лв. през 2022 г., което е около 2.6% от целия износ. В същото време е внесла продукти за около 350 млн. лв., което е 1.3 на сто от вноса у нас.

Най-голям е българският износ на електроника и електротехника (67 млн. евро), фармацевтични продукти (150 млн. лв.), машини и апарати (90 млн. лв.), мебели, обзавеждане и осветителни тела (95 млн. лв.) и мед и медни изделия (80 млн. лв.).

Една четвърт от регистрираните у нас IT фирми и компании, обслужващи бизнес процеси, са от Острова. След Брекзит интересът за инвестиции и бизнес в България дори се увеличава, защото страната ни осигурява достъп на компаниите от Острова до единния европейски пазар

Харесайте Facebook страницата ни ТУК