ARTSBG LONDON GUIDEКУЛТУРАЛОНДОН

ГАЛЕРИЯТА ЗА МОДЕРНО ИЗКУСТВО TATE MODERN В LONDON

Tate Modern е художествена галерия, разположена в Лондон. В нея се помещава националната колекция на Обединеното кралство от международно модерно и съвременно изкуство и е част от групата Tate заедно с Tate Britain, Tate Liverpool и Tate St Ives. Намира се в бившата електроцентрала Bankside, в района Bankside на лондонския квартал Southwark. Галерията е открита от кралицата на 11 май 2000 г. и има 5,25 милиона посетители още през първата си година.

Tate Modern е един от най-големите музеи на модерното и съвременно изкуство в света. Както при другите национални галерии и музеи на Обединеното кралство, няма такса за достъп до експонатите на колекцията, които заемат по-голямата част от пространството на галерията, докато билетите трябва да бъдат закупени за големите временни изложби. Най-близката железопътна и лондонска метростанция е Blackfriars, която е на 0,5 км от галерията.

Колекциите й се състоят от произведения на международното модерно и съвременно изкуство, датиращи от 1900 г. до днес.

Нива 2, 3 и 4 на основната сграда съдържат пространствата и изложбите на галерията. Всеки от тези етажи е разделен на голямо източно и западно крило с поне 11 стаи във всяко. Пространството между тези крила се използва и за по-малки галерии на нива 2 и 4.

Switch House има единадесет етажа, номерирани от 0 до 10. Нива 0, 2, 3 и 4 съдържат пространство за галерия. Ниво 0 се състои от резервоари, пространства, преобразувани от оригиналните резервоари за гориво на електроцентралата, докато всички останали нива се помещават в сградата за разширение на кулата, изградена над тях. The Switch House показва изкуство от 1960 г. до наши дни.

Турбинната зала е едно голямо пространство, което се простира по цялата дължина на сградата между котелното и комутаторното помещение. На шест етажа той представлява цялата височина на оригиналната сграда на електроцентрала. Той е прерязан от мостове между котелното и комутационния дом на нива 1 и 4, но иначе пространството е неразделено. Западният край се състои от лека рампа надолу от входа и осигурява достъп до двете страни на ниво 0. Източният край осигурява много голямо пространство, което може да се използва за показване на изключително големи произведения на изкуството поради необичайната си височина

Основното изложбено пространство се състои от 8 области с назована тема или предмет. Във всяка зона има някои стаи, които се сменят периодично, показвайки различни произведения в съответствие с общата тема или тема. Темите се сменят по-рядко. Няма такса за вход за тези зони.

Към 2022 г. тематичните области са:

  • Начален дисплей: Тристайна изложба на произведения на големи художници за запознаване с основните идеи на модерното изкуство.
  • Художник и общество
  • В Студиото
  • Материали и предмети
  • Медийни мрежи
  • Между обект и архитектура
  • Изпълнител и участник
  • Живи градове

Харесайте Facebook страницата ни ТУК